OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi 2 w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

Pytania i odpowiedzi 2 w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

zamieszczone do dnia 10.10.2011 r.


========================================================

Śmigiel, dnia 05.10.2011 r.
WI.271.7.2011.BP


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

W dniu 05.10.2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


Pytania:

1. dotyczy: SIWZ pkt 19 ppkt 4
„Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
wykonawcę w wysokości 0,3 % kwoty kredytu”
W świetle powyższego zapisu bardzo proszę o dokładne sprecyzowanie przypadków,
w których Bank zobligowany będzie do zapłaty kary umownej.

2. dotyczy: SIWZ pkt 19 ppkt 6
Wnioskujemy o usunięcie z SIWZ treść zapisu: pkt 19 ppkt 6
„Zamawiający dopuszcza zmianę ceny kredytu w trakcie realizacji zamówienia w wypadku:
a) udokumentowanej zmiany stóp procentowych opartych na stawce referencyjnej WIBOR 1M – z uwzględnieniem zapisu zawartego w ust. 3 , pkt 3 lit. b SIWZ,
b) wcześniejszej spłaty kredytu.


Odpowiedzi :

Ad. 1. Zamawiający naliczy kary umowne w wypadku, gdy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy nie wpłyną środki finansowe (kredyt) na konto Zamawiającego.

Ad.2 . Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu pkt 19 ppkt 6 SIWZ.Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas