OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Śmiglu pomiędzy ulicami Kościuszki i Fechnera”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Śmiglu pomiędzy ulicami Kościuszki i Fechnera”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Śmiglu pomiędzy ulicami Kościuszki i Fechnera”
zamieszczone do dnia 22.06.2011 r.
========================================================
Śmigiel, dnia 14.06.2011 r.
WI.271.5.2011.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Śmiglu pomiędzy ulicami Kościuszki i Fechnera”

W dniu 13.06.2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE:

Prośba o wskazanie producenta słupów i opraw oświetleniowych preferowanych przez Państwo (Zamawiającego) do wykonania zamówienia. W dokumentacji projektowej nie wskazano konkretnego producenta opisywanych słupów i opraw oświetleniowych spełniających wymienione w niej parametry.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zgodnie z zapisem ust. 4 pkt 3 SIWZ - Część I dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej (zastosowanie materiałów równoważnych).
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może wskazać producenta słupów i opraw oświetleniowych.


Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas