OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi -dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Śmiglu pomiędzy ulicami Kościuszki i Fechnera”

Pytania i odpowiedzi -dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Śmiglu pomiędzy ulicami Kościuszki i Fechnera”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Śmiglu pomiędzy ulicami Kościuszki i Fechnera”
zamieszczone do dnia 22.06.2011 r.
========================================================
Śmigiel, dnia 10.06.2011 r.
WI.271.5.2011.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Śmiglu pomiędzy ulicami Kościuszki i Fechnera”

W dniu 09.06.2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE:

Zapytanie dotyczące słupów stylowych i opraw:
W pozwoleniu wydanym przez WUOZ w Poznaniu Delegatura w Lesznie jest zapis „… z wykorzystaniem lamp stylowych typu S, zgodnie z dołączoną wizualizacją lamp”- zapis sugeruje, ze wymagana odnośnie oświetlenia stylowego zostały określone przez Konserwatora Zabytków.
Czy zamawiający udostępni wizualizację lamp i uszczegółowi wymagania odnośnie słupów stylowych i lamp. W projekcie budowlanym w opisie technicznym jest zapis, że oprawa ma być osadzona bezpośrednio na słupie, natomiast w przedmiarze jest pozycja „montaż opraw na wysięgniku”.


ODPOWIEDŹ:

Potwierdzam, że projekt budowlany został uzgodniony przez WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie. W przedmiotowym projekcie znajdują się karty katalogowe słupów i opraw , które omyłkowo nie zostały zamieszczone w SIWZ.
Natomiast w przedmiarze projektant błędnie określił montaż opraw na wysięgnikach. Oprawy mają być zamontowane bezpośrednio na słupie zgodnie z projektem budowlanym.

Załączniki – 2 szt skanów z wizualizacją słupów i lamp


Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna Pella

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas