OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Remont świetlicy w Czaczu”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Remont świetlicy w Czaczu”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Remont świetlicy w Czaczu”
zamieszczone do dnia 12.05.2011 r.

========================================================
Śmigiel, dnia 29.04.2011 r.
WI.271.4.2011.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont świetlicy w Czaczu”

W dniu 29.04.2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA:

1) Książka przedmiarów Dział 1 Ocieplenia stropodachu (zapis pktII.1.3): brak nakładów na ocieplenie stropodachu a także brak jakiegokolwiek opisu w dokumentacji projektowej sposobu wykonania z określeniem parametrów materiału izolacyjnego. Brak także nakładów na konieczne obróbki blacharskie, po wykonaniu izolacji termicznej. Brak informacji o instalacji odgromowej.
2) Książka przedmiarów Dział 2 Ocieplenie ścian wraz elewacją: brak określenia gb izolacji styropianowej, brak kolorystyki, brak nakładów na wykonanie cokołu budynku. Wnosimy o określenie rodzaju farby elewacyjnej, i o sprecyzowanie czy będzie wykonywana nowa opaska przy cokole budynku. Brak informacji o przyłączach – zabudowa skrzynek WLZ, gaz, innych?
3) Książka przedmiarów Dział 3 Brak schematów stolarki, parametrów termicznych, sposobu otwierania, ilosci i rodzaju zamków drzwiowych, samozamykaczy, kolorystyki, nakładów na parapety wewnętrzne.
4) Książka przedmiarów Dział 6 Brak rysunków balustrady i pochwytu
5) Książka przedmiarów Dział 7 Brak określenia kolorystyki
6) Książka przedmiarów Dział 8 Brak informacji o odwodnieniu parkingu.


ODPOWIEDZI:

Pkt. 1
­ W książce przedmiarów w rozdziale 1 poz.1 i 2 określone zostały nakłady na ocieplenie stropodachu papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym.
­ Roboty należy wykonać zgodnie z technologią określoną w pozycji kosztorysowej, jako materiał izolacyjny należy przyjąć płyty styropianowe gr. 10 cm jednostronnie oklejone.
­ Roboty związane z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich należy uwzględnić w przedmiotowej pozycji kosztorysowej związanej z ociepleniem dachu.
­ W trakcie wykonywania prac związanych z ocieplaniem dachu oraz ścian należy istniejącą instalację odgromową zdemontować oraz zamontować ją po wykonaniu przedmiotowych robót. Koszty tych prac należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach związanych z wykonaniem danego elementu..

Pkt. 2
­ Ściany należy ocieplić płytami styropianowymi gr. 10 cm
­ Projekt kolorystyki dla danego obiektu nie został opracowany. Elewację budynku należy wymalować farbami elewacyjnymi odpornymi na warunki zewnętrzne w ciepłym pastelowym kolorze.
­ Cokół budynku należy wykonać w tej samej technologii co pozostałą część elewacji, stosując jednak farbę elewacyjną o zdecydowanie ciemniejszym odcieniu.
­ Przy cokole budynku nie będzie wykonana nowa opaska.
­ Budynek posiada napowietrzne przyłącze energetyczne. Koszty związane z ewentualną przebudową przyłącza należy uwzględnić w kosztach prac związanych w wykonaniem elewacji.

Pkt. 3
­ Stolarka okienna PCV typu Veka w kolorze białym, uchylno – rozwieralne o wyglądzie i podziale jak okna istniejące.
­ Stolarka drzwiowa PCV typu Veka w kolorze białym.
­ Stolarka aluminiowa w kolorze brązowym.
­ Nakłady związane z parapetami wewnętrznymi wykonanymi z płyty wiórowej okleinowanej należy uwzględnić w kosztach okien jako komplet.
­ Rodzaje i ilości zamków drzwiowych oraz ewentualnych samozamykaczy zostanie ustalona w trakcie realizacji zadania.

Pkt. 4
­ Forma balustrady prosta (pionowe elementy) – szczegóły zostaną uzgodnione w trakcie realizacji zadania

Pkt. 5
­ Kolorystyka – ciepłe kolory pastelowe, cokół o zdecydowanie ciemniejszym odcieniu.

Pkt. 6
­ Parking z kostki brukowej o spadkach zgodnie z istniejącym terenem, odwodnienie powierzchniowe na istniejący teren poza parkingiem.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas