OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 6. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

Pytanie i odpowiedź 6. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 14 stycznia 2011 r.
JRP.AP.341-2/10

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

W dniu 14 stycznia 2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z przesłanymi zapytaniami z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wyjaśnienia treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, iż:

PYTANIE
1. W jaki sposób należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym ewentualną wycinkę drzew?
2. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew jako roboty dodatkowe?
3. Czy Zamawiający otrzyma w razie konieczności decyzje na ewentualne wycinki drzew?
4. Jakie są obowiązujące stawki na terenie Państwa Gminy za wycinkę drzew?


ODPOWIEDŹ
1. Wykonawca sam decyduje, czy i w jaki sposób uwzględnia koszt ewentualnej wycinki drzew w kosztorysie ofertowym. Należy jednak pamiętać, iż podana cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew jako roboty dodatkowe.
3. Gmina Śmigiel po szczegółowym uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą złoży wniosek o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew do odpowiedniego organu.
4. Gmina Śmigiel ustala opłatę za usunięcie drzew zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas