OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 5 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

Pytanie i odpowiedź 5 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 13 stycznia 2011 r.
JRP.AP.341-1/10


Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

W dniu 12 stycznia 2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z przesłanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE
1. Proszę o umieszczenie na stronie dokładnej informacji o trasie projektowanego kanału sanitarnego oraz kanału tłocznego na poszczególnych odcinkach, z uwzględnieniem nawierzchni. Niestety umieszczone przez Zamawiającego mapy są nieczytelne uniemożliwiając dokładne rozpoznanie lokalizacji kanałów pod względem ich usytuowania w odniesieniu do elementów drogi (np. pobocze, rów, jezdnia, chodnik). Niestety, nieczytelność tych map będzie miała duże znaczenie przy wycenie kosztów odtworzenia pasa drogowego, tym bardziej że Zamawiający oczekuje odtworzenia warstwy ścieralnej asfaltu na całej szerokości. Wobec takiej sytuacji istotne jest aby Wykonawca znał dokładny, planowany przebieg kanału dla właściwej i w miarę dokładnej wyceny kosztów.
Obecna sytuacja może budzić obawy co do jakości przygotowanych materiałów przez Zamawiającego utrudniając Wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty. Wobec tego prosimy o zamieszczenie informacji o trasie kanału z podziałem na odcinki oraz umieszczenie na stronie dokładniejszych, bardziej czytelnych map w formie pdf lub innym np. typu cad, dwg itp. Podkreślamy, iż nie po raz pierwszy Wykonawcy zwracają się z tym problemem do Zamawiającego.
2. Zamawiający załączył do dokumentacji warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA dla przepompowni wydane 29.08.2007 r., które ważne były przez dwa lata. Obecnie są nieaktualne w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający będzie posiadał aktualne warunki?

ODPOWIEDŹ
1. Zamawiający w SIWZ w części III – Opis przedmiotu zamówienia opisał rodzaj nawierzchni występujących na poszczególnych ulicach, na których prowadzone będą roboty budowlane i które będą wymagały odtworzenia zgodnie z wydanymi decyzjami zarządców dróg.
Udostępniona SIWZ została zapisana za pomocą programu Adobe Reader, w formacie PDF. Przedmiotowe oprogramowanie jest ogólnie dostępne i daje możliwość zapoznania się z dokumentami wszystkim zainteresowanym. Program Adobe Reader umożliwia powiększenie otwartych dokumentów, umożliwiając tym samym odczytanie np. lokalizacji kanału w poszczególnych częściach pasa drogowego. Wykonawca ma również możliwość zakupienia SIWZ w wersji papierowej oraz zapoznania się z jej treścią w siedzibie Zamawiającego, Plac Wojska Polskiego 6, Śmigiel, pok. nr 11 w godzinach: poniedziałek 700 – 1600, wtorek – czwartek 700 – 1500, piątek 700 – 1400.
Jednocześnie informuję, iż w związku z planowaną przebudową ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie, po zakończeniu robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Wykonawca odtwarza nawierzchnię bitumiczną w pasie prowadzonych robót.
2. Zamawiający posiada aktualne i tożsame z załączonymi do SIWZ warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA dla przepompowni.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor Snela
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas