OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 11. Dotyczy przetargu pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo”

Pytanie i odpowiedź 11. Dotyczy przetargu pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 18 lutego 2009 r.
JRP.AP.341-1/09

Dotyczy przetargu pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo”

16 lutego 2009 r., 17 lutego 2009 r. oraz 18 lutego 2009 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam:

PYTANIE
1. Z uzyskanych od Zamawiającego informacji wynika, że szafy sterownicze, które mają być zainstalowane na przepompowniach ścieków powinny być wyposażone w elektroniczne zabezpieczenia silników pomp. Czy Zamawiający mógłby bliżej sprecyzować, w jaki rodzaj zabezpieczenia powinny być wyposażone szafy sterownicze?
2. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w Bruszczewie przetarg obejmuje swoim zakresem odcinek określony w specyfikacji czy obejmuje zakres wg załączonych rysunków, w których ilości przepompowni przewiertów i oczywiście długości odcinków są inne.
3. Czy przetarg współfinansowany jest z funduszy unijnych?

ODPOWIEDŹ
1. Zamawiający sugeruje zastosowanie modułu firmy JM-Tronik z Warszawy, model miniMuz-SR lub równoważny.
2. Zgodnie z Rozdziałem 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.2 SIWZ budowa sieci kanalizacyjnej w Bruszczewie obejmuje:
1. Kanalizację sanitarną grawitacyjną wraz z kanałami bocznymi:
­ od przepompowni PSI przez studnie S1, S12 i kolejne do studni rozprężnej SR2 zlokalizowanej w Bruszczewie, przy nieruchomości, ul. Przysiecka 4,
­ od przepompowni PSI przez studnię S1 do studni S11.
2. Przepompownię PS1 zlokalizowanej na działce nr 198/3 w Bruszczewie,
3. 2 studni rozprężnych SR1 (Bruszczewo) i SR 2 (oczyszczalnia ścieków w Koszanowie),
4. Kanalizację sanitarną ciśnieniową od przepompowni PSI do studni rozprężnej SR 1 zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Koszanowie
5. Kanalizację sanitarną ciśnieniową od studni rozprężnej SR 2 do węzła W37 wraz z zaślepieniem rurociągu ciśnieniowego.
Opisany zakres przedmiotu zamówienia stanowi część całości zadania pn. „Kanalizacja sanitarna z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo, Gmina Śmigiel.
3. Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 3 Rozdział 22 informuję, że Gmina Śmigiel 26 maja 2008 r. złożyła wniosek w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” (przedmiotowe zadanie stanowi część Projektu), w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. W chwili obecnej wniosek poddawany jest ocenie merytorycznej II stopnia.
Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas