OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 4 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

Pytanie i odpowiedź 4 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 12 stycznia 2011 r.
JRP.AP.341-2/10


Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

W dniu 12 stycznia 2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z przesłanym przez zapytaniem z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyjaśnienia treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, iż:

PYTANIE
Czy przedmiotem zamówienia jest (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Stare Bojanowo do węzła 37 zlokalizowanego w Bruszczewie, czy zamówienia obejmuje całość robót ujętych w projekcie?

ODPOWIEDŹ
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi i przepompowniami w Starym Bojanowie do węzła W37 zlokalizowanego w Bruszczewie. Przedmiotowy zakres stanowi część całości zadania pn. „Kanalizacja sanitarna z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo”. Sieć kanalizacji sanitarnej od węzła W37 do studni rozprężnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Koszanowie została wykonana w odrębnym zadaniu.Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas