OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 3. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

Pytanie i odpowiedź 3. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie)”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 5 stycznia 2011 r.
JRP.AP.341-2/10
Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bruszczewo – Stare Bojanowo (wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starym Bojanowie).”

W dniu 5 grudnia 2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z przesłanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:
PYTANIE
1. Jakiego typu drogi (z wyszczególnieniem poszczególnych ulic) wchodzą w zakres wykonania na tym obszarze sieci kanalizacyjnej (drogi gminne, powiatowe). Informacja ta konieczna jest do ustalenia właściwych opłat za zajęcie pasa drogowego. Jakie stawki za zajęcia pasa obowiązują na terenie gminy Śmigiel?
2. Jakiego rodzaju nawierzchnie występują na trasie przebiegu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bojanowo (wg rysunków jest to niemożliwe do określenia). Zwykle ilość odtworzeń nawierzchni, rodzaj nawierzchni oraz grubość warstw są określone w przedmiarach, w tym przypadku brak zamieszczenia tego typu dokumentacji uniemożliwia oszacowanie kosztów odtworzeń, które stanowią często znaczne koszty w prowadzeniu tego typu robót. Prosimy więc o podanie szczegółowych informacji w tej kwestii.
3. Jaką technologię odtworzeń nawierzchni przewiduje Zamawiający w ramach przedmiotowej inwestycji (szerokość odtworzenia, grubość warstw, rodzaj podbudowy itp.)?
ODPOWIEDŹ
1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawarł informację w ujęciu tabelarycznym, które drogi są w zarządzie powiatu i gminy. Do SIWZ zostały załączone uchwały zarządców dróg dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego – załącznik nr 9.
2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawarł informację w ujęciu tabelarycznym o istniejącym rodzaju nawierzchni..
3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający podał informacje dotyczące odtworzenia dróg w oparciu o wydane decyzje zarządców dróg.Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas