OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 3. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

Pytanie i odpowiedź 3. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 16 grudnia 2010 r.
JRP.AP.341-1/10
Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

W dniu 15 grudnia 2010 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

1. Zgodnie z zawartym wzorem umowy w części II SIWZ, Zamawiający określa w nim, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają jako „wynagrodzenie ryczałtowe”, jednocześnie Zamawiający w części I IDW – pkt 15 – Opis sposobu przygotowania oferty ppkt 3 Zawartość oferty – ppkt 1)-b) wymaga, aby Wykonawca złożył kosztorys ofertowy uproszczony wraz z zestawieniem ilościowym – wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny wykonany poprzez analogię przedmiarów kosztorysu inwestorskiego.
2. Informujemy, że Zamawiający w dokumentacji niezbędnej do wykonania oferty nie zamieścił przedmiarów wg kosztorysu inwestorskiego, który posiada, natomiast tworzenie kosztorysu ofertowego przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców może przyczynić się do rozbieżności pomiędzy nimi nakładów RMS – ów ze względu na zastosowanie różnych katalogów norm tj. KNNR, KNR, KNR – W itp., co mimo dobrze wyliczonych ilości spowoduje znaczną różnicę w kwocie składanych ofert nie dając równych szans wszystkim Wykonawcą.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie przedmiarów z kosztorysu inwestorskiego wg, których analogicznie należy przygotować kosztorys ofertowy.

ODPOWIEDŹ:

Jeśli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, za wykonanie robót budowlanych, to zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
Zarówno specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i dokumentacja projektowa jako integralna część SIWZ, opublikowana została na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z zapisami ustawy. Przedmiar robót nie jest częścią ww. dokumentacji.
W przypadku ryczałtowej formy wynagrodzenia, za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. W takiej sytuacji podstawą ustalenia ceny końcowej ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę (a nie Zamawiającego) w oparciu o projekt budowlany i specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zgodnie z zapisami SIWZ w części I IDW pkt. 15.3.1)b) złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać kosztorys ofertowy.Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas