OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 2. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

Pytanie i odpowiedź 2. Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 16 grudnia 2010 r.
JRP.AP.341-1/10
Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, Nietążkowo - Śmigiel”

W dniu 14 grudnia 2010 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

1. W § umowy dołączonej do SIWZ zawarty jest zapis „zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy”, taki sam termin jest podany w ogłoszeniu, natomiast pkt 8 SIWZ cz. I. zawiera 8 miesięcy oraz dopisek że część zakresu ma zostać zrealizowana w terminie do 15 lipca 2011 roku. Proszę o ujednolicenie terminu.
2. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, gdy wykonawca w zakresie wykonania 10 km sieci wykaże również wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

ODPOWIEDŹ:
1. Całość zamówienia ma zostać zrealizowana w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Natomiast, w związku z przebudową ulicy Dudycza w Śmiglu i w Nietążkowie, zakres zadania obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na przedmiotowej ulicy ma zostać wykonany do 15 lipca 2011 r.
Opracowując harmonogram Wykonawca ma uwzględnić przedmiotową zależność.
Zamawiający uznał, iż przedmiotowa informacja jest ważna dla Wykonawcy przy przygotowywaniu oferty i opracowaniu harmonogramu robót.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 10 km kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej – grawitacyjnej i tłocznej (budowa, rozbudowa lub przebudowa) łącznie, przy czym Zamawiający uzna również za spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykonał w sumie 10 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej łącznie. Wykazanie przez Wykonawcę wykonania przyłączy kanalizacyjnych, będących elementem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Zamawiający uzna za spełniony.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor Snela
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas