OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź dotyczy; Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi.

Pytanie i odpowiedź dotyczy; Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 25 stycznia 2010 r.
WI.PA.341-1/10

Dotyczy; Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi.

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

W dniu 22 stycznia 2010 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:
PYTANIE:
Czy brak w SIWZ kosztorysu ślepego lub przedmiaru robót, co z tym jest związane zostawienie dowolności wykonania kosztorysu oferentom nie naruszy zasad udzielania zamówienia publicznego, a w szczególności:
a) zasady uczciwej konkurencji
b) zasady równości
c) zasady bezstronności i obiektywizmu
oraz artykułu 7 ustawy o zamówieniach publicznych?

ODPOWIEDŹ:

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Zarówno specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i dokumentacja projektowa jako integralna część SIWZ, opublikowana została na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z zapisami ustawy. Przedmiar robót nie jest częścią ww. dokumentacji.

W przypadku ryczałtowej formy wynagrodzenia tak jak w przedmiotowym przetargu, za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. W takiej sytuacji podstawa ustalenia ceny końcowej ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę (a nie Zamawiającego) w oparciu o projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas