OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi”

Pytanie i odpowiedź - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi”

Data publikacji: 14.01.2010
Termin składania ofert: 05.02.2010 godzina 10:00


Śmigiel, dnia 14 stycznia 2010 r.
WI.PA.341-1/10


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wonieściu wraz z przyłączami wodociągowymi”

W dniu 14 stycznia 2010 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE:

W SIWZ pkt. 9.1.2) Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 2 km sieci wodociągowej łącznie.
Czy dołączenie do wykazu wykonanych robót także budowy sieci ciepłowniczych (których wykonanie jest zbliżone do budowy sieci wodociągowych) lub sieci kanalizacyjnych, co w sumie da 2 km, Zamawiający uzna jako spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca powinien okazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem 13 stycznia 2010 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi (budowa, rozbudowa, przebudowa), łącznie – zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział 9 ust. 1 pkt. 2.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor Snela
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas