OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo - Śmigiel"

Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo - Śmigiel"

Data publikacji: 14.01.2010
Termin składania ofert: 01.02.2010

Śmigiel, dnia 14 stycznia 2010 r.
JRP.AP.341-8/09-10


Dotyczy: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, Koszanowo - Śmigiel

Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, dokonuję zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dodaje się zapis jako drugi myślnik;
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej Ø 300 mm o długości – 81,0 m; renowacja metodą „SHORTLINING” ze zmianą średnicy z istn. Ø 400 na Ø 300

JEST
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur PVC (ścianka lita – twarda) SN 8kN/m2 o średnicach:
• Ø 160 mm o długości – 46,5 m
• Ø 200 mm o długości – 810,5 m
• Ø 250 mm o długości – 75,5 m
• Ø 300 mm o długości – 2.732,0 m
• Ø 400 mm o długości – 262,5 m
• Ø 500 mm o długości – 145,5 m
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur GRP SN10 z żywic poliestrowych:
• Ø 600 mm o długości – 277,5 m
• Ø 800 mm o długości – 400,5 m
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur GRP SN10 z żywic poliestrowych (SLIPLINING):
• Ø 700 o długości – 124,0 m
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur GRP SN10 (RELINING):
• Ø 600 mm o długości – 877,5 m
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur GRP SN10
• Ø 1000 mm o długości – 971,0 m
­ grawitacyjne sieci sanitarne z rur polimerobetonowych – (MIKROTUNELING)
• Ø 1000 mm o długości – 278,5 m
• Ø 800 mm o długości – 69,5 m
­ 235 podłączeń z rur PVC klasy S o średnicy 160 mm i długości 1.243,0 m zakończonych przy granicy posesji studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym typu D400 przejezdnym
­ wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzenia robót budowlanych; po uzyskaniu koniecznych decyzji,
­ przeglądu całości zrealizowanej kanalizacji kamerą z zapisem spadków chwilowych, odległości, zdjęć miejsc charakterystycznych z podaniem daty i godziny wykonania wraz z udokumentowaniem tego w formie zapisu video na płycie CD lub DVD,
­ przyłączenia wszystkich istniejących przyłączy do budynków i wpustów ulicznych podczas wymiany istniejącej lub ewentualnie budowy nowej sieci kanalizacyjnej
­ wymianą całkowitą gruntu w wykopach które biegną w pasach jezdnych, chodnikowych oraz zatokach przystankowych i tam gdzie zaistnieje taka konieczność,
­ odtworzyć ciągi komunikacyjne wg poniższego zestawienia

POWINNO BYĆ
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur PVC (ścianka lita – twarda) SN 8kN/m2 o średnicach:
• Ø 160 mm o długości – 46,5 m
• Ø 200 mm o długości – 810,5 m
• Ø 250 mm o długości – 75,5 m
• Ø 300 mm o długości – 2.732,0 m
• Ø 400 mm o długości – 262,5 m
• Ø 500 mm o długości – 145,5 m
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej Ø 300 mm o długości – 81,0 m; renowacja metodą „SHORTLINING” ze zmianą średnicy z istn. Ø 400 na Ø 300
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur GRP SN10 z żywic poliestrowych:
• Ø 600 mm o długości – 277,5 m
• Ø 800 mm o długości – 400,5 m
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur GRP SN10 z żywic poliestrowych (SLIPLINING):
• Ø 700 o długości – 124,0 m
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur GRP SN10 (RELINING):
• Ø 600 mm o długości – 877,5 m
­ grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur GRP SN10
• Ø 1000 mm o długości – 971,0 m
­ grawitacyjne sieci sanitarne z rur polimerobetonowych – (MIKROTUNELING)
• Ø 1000 mm o długości – 278,5 m
• Ø 800 mm o długości – 69,5 m
­ 235 podłączeń z rur PVC klasy S o średnicy 160 mm i długości 1.243,0 m zakończonych przy granicy posesji studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym typu D400 przejezdnym
­ wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzenia robót budowlanych; po uzyskaniu koniecznych decyzji,
­ przeglądu całości zrealizowanej kanalizacji kamerą z zapisem spadków chwilowych, odległości, zdjęć miejsc charakterystycznych z podaniem daty i godziny wykonania wraz z udokumentowaniem tego w formie zapisu video na płycie CD lub DVD,
­ przyłączenia wszystkich istniejących przyłączy do budynków i wpustów ulicznych podczas wymiany istniejącej lub ewentualnie budowy nowej sieci kanalizacyjnej
­ wymianą całkowitą gruntu w wykopach które biegną w pasach jezdnych, chodnikowych oraz zatokach przystankowych i tam gdzie zaistnieje taka konieczność,
­ odtworzyć ciągi komunikacyjne wg poniższego zestawienia.

Z poważaniem,
Burmistrz Śmigla
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2010-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas