OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 10 lipca 2009 r.
JRP.AP.341-5/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, Czacz”

W dniu 9 lipca 2009 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam:

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienia do SIWZ:
Część III – Opis przedmiotu Zamówienia jest: „ W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:
- grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur PVC –U (ścianka lita –twarda) SN 8 KN/m2 typu SERWER – LOCK o średnicy 250 mm i długości 688,76 m.
- J.w. średnica 200 mm – 4708,17 m
Wg rysunku nr II/8 – profil podłużny kolektora K- 1 – rura fi 250 mm długość jest L= 1106,52 mb, a rura – średnicy 200 mm – 4296,86 mb. Również wg - zestawienie listy węzłów (ilość trójników i studni) wskazuje na te długość wg profili.
Pilnie prosimy o sprawdzenie i wyjaśnienie długości kolektora fi 250 mm i fi 200 mm.

ODPOWIEDŹ

Projektowany kanał grawitacyjny K – 1:
1. od przepompowni P1 do studzienki nr 14 ma zostać wykonany na odcinku 688,76 m z rur o średnicy 250 mm
2. od studzienki 14 do studzienki nr 27 ma zostać wykonany z rur o średnicy 200 mm i o długości 417,76 m

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.


Z poważaniem,
Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
Wiesława Poleszak – Kraczewska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas