OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi - dotyczy zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.000,00 zł

Pytania i odpowiedzi - dotyczy zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.000,00 zł

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 5 maja 2009 r.
JRP.AP.341-3/09


Dotyczy zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.000,00 zł

W dniu 30 kwietnia 2009 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam:

I. ŻĄDANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.
odp. zaświadczenie zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy z potencjalnym Wykonawcą
2. Zaświadczenia z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
odp. zaświadczenie zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy z potencjalnym Wykonawcą
3. Zaświadczenie NIP.
odp. w załączeniu do niniejszego pisma – zał. nr 1
4. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
odp. opinia zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy z potencjalnym Wykonawcą
5. Opinia banku prowadzącego rachunki podstawowe Gminy
odp. opinia zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy z potencjalnym Wykonawcą
oraz Załącznik nr 1 (wzór) - Informacja dotycząca posiadanych rachunków bankowych.
odp. w załączeniu do niniejszego pisma – zał. nr 2
6. Załącznik nr 2 (wzór) – Bieżąca sytuacja finansowa (za ostatnie 2 lata) oraz Prognoza budżetu na okres kredytowania (lata następne).
odp. w załączeniu do niniejszego pisma – zał. nr 3

7. Dokumenty dotyczące inwestycji
Dokumenty formalno-prawne
a. Załącznik nr 7 (wzór) - Informacja o inwestycji
b. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót (wraz z informacją od właściwego organu administracji o braku sprzeciwu lub oświadczeniem klienta o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ administracji w ustawowym terminie)
c. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja (dla zadań inwestycyjnych, które wymagają wykonania robót budowlanych - zgodnie z ich definicją zawartą w Prawie budowlanym)
d. Zezwolenia/Uzgodnienia środowiskowe (w tym decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska, stosownie do rodzaju inwestycji, w tym: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na emisje, pozwolenia na gospodarowanie odpadami, a dla wybranych inwestycji pozwolenie zintegrowane lub informacja o zaawansowaniu procedury uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego)
e. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji dla których był wymagany (do wglądu).
odp. ww. dokumenty zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy z potencjalnym Wykonawcą;

Dokumenty finansowe
a. Załącznik nr 6 (wzór) - Harmonogram rzeczowo-finansowy, podpisany przez inwestora i inspektora nadzoru (jeżeli występuje)
b. Umowy z wykonawcami inwestycji lub Kosztorysy – w przypadku braku podpisanych umów
c. Umowy lub promesy z innych instytucji finansujących zadanie – w przypadku współfinansowania z innych źródeł
d. Zestawienie aktualnego rzeczowego i finansowego zaawansowanie inwestycji (sporządzone wg faktur i protokołów odbioru) wraz z kopiami faktur, przelewów i protokołów odbioru,
e. Dokument potwierdzający wybór wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – zatwierdzony protokół komisji przetargowej (w przypadku jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)
odp. ww. dokumenty zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy z potencjalnym Wykonawcą;


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor Snela

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas