OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi - dotyczy zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.000,00 zł

Pytania i odpowiedzi - dotyczy zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.000,00 zł

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 22 kwietnia 2009 r.
JRP.AP.341-3/09


Dotyczy zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.950.000,00 zł

W dniu 15 kwietnia 2009 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam:

I. ŻĄDANE DOKUMENTY:

1.zaświadczenie o nadaniu numeru Regon
odp. w załączeniu do niniejszego pisma – zał. nr 1
2.dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu i ustanowienia zabezpieczenia
odp. w załączeniu do niniejszego pisma – zał. nr 2
3.wykaz instytucji powiązanych z JST
odp. w załączeniu do niniejszego pisma – zał. nr 3
4.wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek
odp. w załączeniu do niniejszego pisma – zał. nr 4
5.prognoza łącznej kwoty długu JST
odp. informacja nie jest konieczna do określenia zdolności kredytowej
6.opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu
odp. opinia zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy z potencjalnym Wykonawcą
7.Rb-NDS i Rb-Z za rok 2007
odp. w załączeniu do niniejszego pisma – zał. nr 5 a i b

II. PYTANIA:

1.SIWZ nie dopuszcza dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza prowizją od przyznanego kredytu, jednak w pkt. 11 6) d – SIWZ przewiduje, że ewentualne inne prowizje powinny być wliczone w cenę kredytu, w związku z powyższym prosimy o informację, czy jeżeli prowizje będą ujęte w cenie to mogą być wprowadzone do umowy kredytowej?
2.Czy do obliczenia ceny kredytu należy przyjąć, że rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w roku tj. 365/366?
3.Jakie terminy uruchomienia kredytu należy przyjąć w celu obliczenia ceny oferty?
4.Jaką wartość WIBOR-u 3M należy przyjąć do obliczenia ceny oferty?
5.Czy w przypadku wygrania przetargu przez nasz bank, w umowie kredytowej będzie można przyjąć jako stawkę bazową WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału i obowiązującą od 25 dnia tego miesiąca?III. ODPOWIEDZI:

1.Zgodnie z zapisem ust. 11 pkt. 6 lit. d SIWZ Zamawiający dopuszcza stosowanie oprócz elementów cenowych wymienionych w ust. 11 pkt. 6 lit. a-c również innych prowizji (nie wymienionych przez Zamawiającego). Wykonawcy zobowiązani są jednakże do uwzględnienia ich w cenie kredytu oraz wyszczególnienia i podania ich wymiernej wartości – procentowo i kwotowo.
2.Zgodnie z zapisem ust. 11 pkt. 6 lit. f do wyliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, że rok liczy 365 dni.
3.Wykonawca jest zobowiązany przekazać kolejne transze kredytu docelowo w terminach i w kwotach podanych w ust. 3 pkt. 3 lit. e SIWZ.
4.Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć wartość WIBOR-u 3M z dnia 30 kwietnia 2009 r.
5.Oprocentowanie kredytu zostanie oparte na stawce referencyjnej WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy miesiąca, za który mają być płacone odsetki.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor Snela
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas