OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km” zamieszczone do dnia 25.03.2009 r.

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km” zamieszczone do dnia 25.03.2009 r.

Data publikacji: 19.03.2009
Termin składania ofert: 25.03.2009

Śmigiel, dnia 19.03.2009 r.
WI.BP.341-1/09

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km”

W dniu 18.03.2009 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA

1. Poz 9 przewiduje „wywożenie gałęzi na odległość wg Oferenta” w ilości 1300mp. Czy ilość ta jest poprawna?
2. Poz 29 w obliczeniu ilości jest zapis 0,60 x 0,83 x 228,0 = 114,0 a w obmiarze jest 152m3. Prosimy o podanie poprawnej ilości.
3. Poz 25 przewiduje wykonanie wykopów w ilości przewidywanej 3263m3, z czego do bezpośredniego wbudowania Zamawiający przewiduje 1541m3, a pozostałą ilość czyli 1722m3 należy odwieźć. Czy Zamawiający przewiduje przewiezienie materiału na własne wydzielone składowisko, czy odwóz razem z opłatą za składowanie leży po stronie Wykonawcy?
4. Poz 49 przewiduje w robotach wykończeniowych wykonanie obsiania trawą terenu w granicach pasa drogowego a w Specyfikacji technicznej D-06.01.01 zamieszczono wytyczne do umacniania poboczy i zjazdów destruktem wraz ze skropieniem oraz miałowaniem. Prosimy o wyjaśnienie.
5. Poz 51 dotyczy wykonania oznakowania pionowego. Prosimy o uściślenie jakiej wielkości tarcze mają być zastosowane oraz prosimy o ustosunkowanie się do zapisu w Specyfikacji technicznej dotyczącego znaków aktywnych oraz znaków na wysięgnikach.
6. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia odcinka w rejonie budowy przepustu z blachy stalowej w km 1+985 typu HEL-COR i poprowadzenia objazdu np. przez miejscowość Czacz czy roboty związane z budową przepustu mają być prowadzone połówkami?
ODPOWIEDZI
1. Poz. 9 - Podana ilość 1300mp. jest błędna. Prawidłowa ilość to 250mp.

2. Poz. 29 - Poprawna ilość to 114 m³

3. Poz. 25 – Zamawiający przewiduje przewiezienie materiału przez Wykonawcę na składowisko
wskazane przez Zamawiającego; na odległość do 5 km. Koszty związane z przewozem urobku
będą po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie ponosił opłat za składowanie materiału.

4. Poz. 49 – Roboty wykończeniowe: prawidłowo powinno być obsianie trawą terenu w granicach
pasa drogowego. Umocnienie poboczy i zjazdów destruktem wraz z skropieniem oraz
miałowaniem – nie występuje. Błąd w Specyfikacji technicznej.

5. Poz. 51- znaki aktywne na wysięgnikach nie występują. Błąd w Specyfikacji technicznej . Wielkość
znaków jest określona w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). Mają to być znaki S, folia II generacji.

6. Zamawiający pozostawia Wykonawcy możliwość wyboru optymalnego sposobu wykonania prac
związanych z budową przepustu (wyznaczenie objazdu lub metoda „połówkowa”). Zgodnie z
zapisem Rozdziału 17, ust. 3, lit. b SIWZ koszty związane z opracowaniem projektu organizacji
ruchu i oznakowania są po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy zobowiązani są niniejsze wyjaśnienia dołączyć do posiadanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jednocześnie uwzględnić w przygotowywanych ofertach.


Z poważaniem
Burmistrz Śmigla
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas