OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Zmiany do SIWZ do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km”

Zmiany do SIWZ do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km”

Data publikacji: 13.03.2009
Termin składania ofert: 25.03.2009

Śmigiel, dnia 12.03.2009 r.
WI.BP.341-1/09


Informacja

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km”


Działając na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w związku z oczywistą omyłką pisarską popełnioną w załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się tabelę pn.
„Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji”
Projekt przebudowy drogi gminnej
z Bruszczewa do Przysieki Polskiej na dł. 2,8 km

W miejsce wycofanej, wprowadza się nową tabelę o brzmieniu jak w załączniku nr 1.

Wyjaśniam, że wprowadzone zmiany w treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i nie są na tyle istotne, by trzeba było przedłużać termin składania ofert. Z tego względu termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Wykonawcy zobowiązani są do wymiany tabeli stanowiącej załącznik do SIWZ na nową załączoną do aktualnej Informacji (załącznik nr 1) i jednocześnie uwzględnić nowe zapisy w przygotowywanych ofertach. Nieuwzględnienie podanej powyżej zmiany spowoduje, że Zamawiający na etapie badania ofert będzie traktował, że Wykonawca uwzględnił nakazane zmiany.

z poważaniem

Burmistrz Śmigla
/-/ Wiktor Snela
Załącznik nr 1 – szt. 1
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas