OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i Odpowiedź do zadania "Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo" zamieszczone do 23.02.2009 r.

Pytanie i Odpowiedź do zadania "Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo" zamieszczone do 23.02.2009 r.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 10 lutego 2009 r.
JRP.AP.341-1/09

Dotyczy przetargu pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Przysieka Polska i Bruszczewo”

W dniu 9 lutego 2009 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam:

PYTANIE

Pyt.1 Dotyczy: SIWZ – Bruszczewo – rozebranie i odtworzenie asfaltu.
Według projektu technicznego na niżej podanych odcinkach prace budowlane będą prowadzone w jezdni asfaltowej.:
• od SR.2 do studni S13, dł odcinka = 472,00 mb, (dla rury o śr. Ø300mm szerokość wykopu z oszalowaniem wynosi 1,16m) => 547,5m2 (+ studnie z oszalowaniem 46,95m2 )
• od przepompowni PS I do studni S11, dł. odcinka = 367,00 mb, (dla rury o śr. Ø200mm szerokość wykopu z oszalowaniem wynosi 1,05m) => 385,3m2 (+ studnie z oszalowaniem 30,3m2 )
z powyższych wyliczeń wartość nawierzchni asfaltowej do odtworzenia powinna wynieść około 1010,00m2. W przedmiarze ilość nawierzchni do odtworzenia wynosi 690m2.

Pyt.2 Dotyczy: SIWZ – Przysieka Polska – rozebranie i odtworzenie asfaltu.
Po dokonanej wizji lokalnej w terenie, stwierdzono że, na niżej podanych odcinkach prace budowlane będą prowadzone w jezdni asfaltowej:
• od P43 przecisk do studni S40, dł. odcinka = 55,00 mb,
• od studni S19 do studni S17, dł. odcinka = 123,00 mb,
• od studni S17 do studni S21, dł. odcinka = 119,00 mb,
(dla rury o śr. Ø200mm szerokość wykopu z oszalowaniem wynosi 1,05m) zatem: 297 mb *1,05 m = 311,8m2 (+ studnie z oszalowaniem 23,50m2 ) z powyższych wyliczeń wartość nawierzchni asfaltowej do odtworzenia powinna wynieść około 335,3m2. W kosztorysie brak pozycji odtworzenia nawierzchni asfaltowej.
Proszę o wskazanie rozwiązania powyższego problemu.

ODPOWIEDŹ

1 i 2. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział 17 pkt. 3j cena oferty ma obejmować koszt odtworzenia nawierzchni w pasie prowadzonych robót budowlanych, do stanu sprzed rozpoczęcia prac zgodnie z wydanymi decyzjami. W Rozdziale 17 pkt. 1 Zamawiający zamieścił informację, iż Przedmiar robót/Kosztorys Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) jest dokumentem pomocniczy do ustalenia ceny oferty przez Wykonawcę.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2009-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas